Havarijní linka
725 849 796
ZBZS Libušín

Technika

Leták ke stažení v PDF

Od roku 201827 profesionálních záchranářů
Monitoring vrtů od průměru 100 mm do hloubky až 100 mMěření hloubek do 100 m
Termosnímkování do 900 °CPráce ve výškách a hloubkách až 200 m, 11 lezců, 2 instruktoři
Práce v nedýchatelném prostředí až 4 hod.Indikace ovzduší
Plnění kyslíkových lahví 2 lPlnění vzduchových lahví 6,8 l – až 300 bar
Vyhledávání podzemních prostor pomocí vertikální vrtací
soupravy do průměru 220 mm
Měření povrchové teploty do 1 200°C
Monitoring nepřístupných prostor od průměru 10 mm do vzdálenosti 10 m


Závodní báňská záchranná stanice Libušín byla zřízena Palivovým kombinátem Ústí s. p. a sídlí na středisku Kladenské doly v Libušíně. Stanice má 27 aktivních profesionálních záchranářů (1x vedoucí ZBZS, 1x zástupce vedoucího, 3x směnoví technici, 14x záchranáři, 1x vedoucí mechanik, 1x zástupce vedoucího mechanika a 3x mechanici). Mimo tyto profesionální záchranáře má ZBZS Libušín k dispozici ještě 4 dobrovolné záchranáře z řad zaměstnanců PKÚ a jednoho externího. Na stanici je přítomna nepřetržitá stálá pohotovost ve složení: 1x velitel výjezdu, 1x mechanik a 3x záchranáři. Pohotovost je připravena k výjezdu pro případ havárie u organizací vykonávajících činnost prováděnou hornickým způsobem (ražba tunelů, kanalizací, kolektorů apod.), dále pro případ náhlého propadu některého ze starých důlních děl a také pro případ, že by si naší pomoc vyžádal Integrovaný záchranný systém. Z techniky mají k dispozici pracovní kyslíkové dýchací přístroje (doba práce až 4 hodiny) a vzduchové dýchací přístroje (doba práce cca 1 hod), výjezdové vozidlo IVECO Daily vybavené prostředky pro prvozásah dle povahy havárie, chemické obleky, prostředky pro poskytnutí první pomoci před příjezdem lékaře, vybavení pro zásah lezců ve výškách a nad volnou hloubkou, technické prostředky na zvedání, podpírání, roztahování. Dále uzavírací vaky k ucpání potrubí. Dále mají k dispozici prostředky ke zdolávání požáru a havárii v podzemí (sbíjecí kladiva, vrtačky, motorové pily a rozbrušovací pila).

Pokud dojde někde k náhlému propadu, záchranáři jsou připraveni okamžitě vyjet s četou v pohotovosti a tento propad prozkoumat a vhodně zajistit. Také kdyby potřebovala pomoc v případě jakékoli havárie nějaká organizace provádějící práce na ražbách nebo i jiných pracích, jsou připraveni k okamžitému zásahu. A samozřejmě jsou připraveni pomoci komukoli, kdo o pomoc požádá.